une image

Arabic Mauritanian

Mauritanian Arabic. Grammar handbook

Mauritanian grammar

Mauritanian Arabic. Literacy.

Mauritian Literacy

Mauritanian Arabic. Teacher's handbook

Mauritanian teacher's handbook

Mauritanian Arabic. Communication and Culture handbook

Mauritanian Arabic


Hassaniya Language lessons

Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3 Lesson 4 Lesson 5
Lesson 6 Lesson 7 Lesson 8 Lesson 9 Lesson 10